Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla

Tai puiki moksleivių saviraiškos, pilietiškumo, patriotinio ugdymo forma. Mokyklėlės ugdytiniai – miesto vyresniųjų klasių moksleiviai. Ugdytiniai renka kraštotyrinę medžiagą, domisi savo krašto, miesto, šeimos istorija, praeitimi. Jaunieji kraštotyrininkai keliauja, susitinka su žymiais žmonėmis. Veiklos metu ugdomi moksleivių gebėjimai savarankiškai ieškoti informacijos, ją kaupti ir sisteminti. Jaunimas mokosi komunikuoti su įvairiais žmonėmis, bendrauti ir bendradarbiauti. Mikelių mokykla unikali tuo, kad yra vienintelė šalyje. Savo žinias, pamokymus jauniesiems kraštotyrininkams teikia vyresnieji Šaulių kraštotyrininkai Mikeliai.